Sumo Mouse - Người Chuột Khổng Lồ

Về Sumo Mouse - Người Chuột Khổng Lồ

Khi chú của Yama bị bắt cóc bởi con mèo mạnh nhất ở Catrop, Yama tìm thấy định mệnh của mình, trong một chiếc o-icho cổ xưa, khi đeo nó Yama sẽ biến thành chuột Sumo.