STEM - Thế Giới Khoa Học

STEM - Thế Giới Khoa Học

Stem là dự án được hợp tác giữa Samsung - POPS - Teky, một show khoa học mới mẻ hướng dẫn các bé thực hiện những dự án giúp ích trong đời sống....
Xem thêm