Quân Đoàn Ếch Xanh - Sergeant Keroro

Về Quân Đoàn Ếch Xanh - Sergeant Keroro

Trung sĩ Keroro đến từ hành tinh Keroron, nhận lệnh chỉ huy đội quân xâm chiếm Trái đất. Đáng tiếc, kế hoạch xâm lược lúc đầu thất bại, đội quân hành tinh rút về và thất lạc với quân đoàn ếch xanh, Keroro lạc vào nhà của chị em Hinata. Từ đó, cậu ấy bắt đầu một cuộc sống mới lạ khi phải cùng chung...
Xem thêm