Nhà Tạo Mẫu Tóc Siêu Đẳng

Nhà Tạo Mẫu Tóc Siêu Đẳng

Trong một thế giới nơi tất cả các nhân vật là các loại thực phẩm khác nhau, anh hùng của chúng ta là một lát bánh mì - bậc thầy trang trí bánh. Tất cả những chiếc bánh cupcake trong thị trấn đều đến tiệm cắt tóc của anh ấy. Sử dụng kỹ năng và sự khéo léo vô song của mình, anh ấy đã thay đổi cuộc sống của nhiều khách hàng, người đến với anh ấy với tất cả những vấn đề mà một chiếc bánh cupcake có thể gặp phải.