Master Craft

Master Craft

Một vương miện giá trị đã bị đánh cắp và thám tử thiên tài của chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Nhưng trước tiên, bạn cần có các phụ kiện thám tử để giải quyết vụ án! Bạn có thể giúp thám tử của chúng tôi giải quyết trường hợp khó khăn này không?