Kong Kong Land

Kong Kong Land

Đại bàng Perry, Rodi bọ rùa, gấu trúc Pan, cua Crabo và Leocat - sống trong công viên giải trí 'Kong Kong Land'. Mục tiêu của họ là thu thập mùi hôi chân nhiều nhất có thể. Bởi vì mùi hôi chân là thứ thể hiện sự giàu có và tài nguyên quan trọng nhất trong môi trường của họ. Có một viên bi chứa mùi chân nén trong công viên. Sở hữu viên đá đó là cách nhanh nhất để trở thành bá chủ. Họ đã sử dụng mọi thủ đoạn để có thể sở hữu viên đá cẩm thạch đó.