KikoRiki S2

Về KikoRiki S2

KikoRiki - Những bạn nhỏ tinh nghịch với những tính cách khác nhau, luôn gặp mâu thuẫn về những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhưng đến cuối cùng, họ luôn tìm ra cách giải quyết và thêm gắn bó với nhau hơn nhờ sự yêu thương và san sẻ.