Doraemon Movie 2020: Nobita Và Những Người Bạn Khủng Long Mới

Về Doraemon Movie 2020: Nobita Và Những Người Bạn Khủng Long Mới

Nobita vô tình nhặt được 2 quả trứng của một cặp khủng long song sinh, cậu đặt tên là Kyu và Myu. Tuy nhiên, khủng long thì không thể sống ở thời hiện đại, nên Nobita, Doraemon và các người bạn đã lên kế hoạch đưa 2 bạn khủng long về đúng kỷ nguyên của mình - kỷ Phấn Trắng và khám phá biết bao điều...
Xem thêm