Ben 10 S2

Ben 10 S2

Gia đình Tennysons tiếp tục khám phá những điểm du lịch lớn nhất của nước Mỹ, nơi Ben tiếp tục cải thiện siêu năng lực anh hùng của mình lên một tầm cao mới. Ben được hỗ trợ bởi các phiên bản anh hùng nâng cấp mới, và Ben cũng đã mở khóa một anh hùng ngoài hành tinh mới - Shock Rock, được tạo thành từ năng lượng xanh.